Marleen Heymans adviseert en begeleidt cliënten om samen geschillen op te lossen

Advies

Een advies inwinnen voorafgaand aan handelen kan naderhand heel wat leed besparen. Met betrouwbaar advies bent u beter voorbereid om uitdagingen het hoofd te bieden.

Bemiddeling

Als neutraal en onafhankelijk bemiddelaar help ik meerdere partijen om zelf tot oplossingen te komen. Met respect voor ieders positie.

Onderhandeling

Naast de gekende methode om te onderhandelen kan een collaboratieve onderhandeling als nieuwe en unieke manier van alternatieve geschillen­oplossing het verschil maken.

over marleen heymans

Ervaring, expertise & passie.

Marleen Heymans kan bogen op een rijke juridische expertise die altijd in het teken staat van concrete oplossingen. Ze is al 40 jaar actief als advocate aan de Gentse balie waar ze de belangen van talloze cliënten heeft behartigd. Marleen heeft zich intussen al 20 jaar toegespitst op alternatieve manieren om geschillen op te lossen. Via bemiddeling en collaboratief onderhandelen wil ze partijen tot blijvende toekomst­gerichte oplossingen begeleiden. Om hier 100% op te kunnen focussen heeft Marleen de stap gezet om geen langdurige procedures voor de rechtbank meer op te starten.

Hoe kan ik je bijstaan?

Advies, bemiddeling of onderhandeling? Laten we samen kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.