Over Marleen Heymans

Opleiding

Marleen Heymans volgde de Moderne Humaniora, Economische Afdeling, aan het Instituut Berkenboom te Sint-Niklaas, waar zij grote onderscheiding behaalde. Zij behaalde het diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent in 1980 met grote onderscheiding.

Zij nam en neemt deel aan tal van studiedagen en cycli, o.m. inzake bemiddelingspraktijk, personen- en familierecht, erfrecht en verzorgde zelf meerdere juridische publicaties.

In 2018 nam zij deel aan verschillende opleidingen in verband met het collaboratief onderhandelen in binnen- & buitenland, waaronder ook “Formation en droit collaboratif pour formateurs” niveau I en II.

Professionele activiteiten

Marleen Heymans werd bij K.B. van 30 oktober 1987 benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het Zevende (huidig Tweede) Kanton te Gent.

Geregeld wordt zij gevraagd als gastspreker om uiteenzettingen te geven over actuele onderwerpen inzake familierecht, erfrecht en bemiddeling.

Zij werd en wordt veelvuldig belast met gerechtelijk mandaten, hetzij als bewindvoerder, hetzij als sekwester of voogd ad hoc over diverse patrimonia, hetzij als curator over onbeheerde nalatenschappen.

In september 1998 volgde zij een opleiding als scheidings­bemiddelaar aan de Universiteit te Heidelberg. In 1997-1998 volgde zij de allereerste georganiseerde opleiding tot advocaat-bemiddelaar in familiale zaken. In oktober 1998 werd zij in die specialisatie geaccrediteerd door de Nationale Orde van Advocaten (thans Orde van Vlaamse Balies).

Zij werd tevens in 2008 erkend als bemiddelaar in familiezaken en burgerlijke en handelszaken door de Federale Bemiddelings­commissie. Zij was mede-initiatiefnemer tot de oprichting van het Forum voor scheidings­bemiddeling voor het gerechtelijk arrondissement Gent in het najaar 1998.

Zij is lesgever en trainer in de voortgezette opleiding Bemiddeling aan de rechtsfaculteit te Gent over de materies van erfrecht, buren bemiddeling en clausules gezags- & co-ouderschap. Zij geeft reeds jaren de opleiding voor de advocaat-stagiairs van Oost-Vlaanderen over familierecht, echtscheidingen en bemiddeling.

Marleen is sedert 2018 actief bezig met de nieuwe ADR rechtsfiguur van het collaboratief recht en is sinds oktober 2019 door de Orde van Vlaamse Balies als een van de vier eerste collaboratieve advocaten van Vlaanderen erkend.

Bovendien is Marleen door de Orde van Vlaamse Balies als een van de vier lesgevers aangezocht om confraters op te leiden tot collaboratieve advocaten. Zij vindt het haar missie om haar jarenlange ervaring als advocaat en bemiddelaar te kunnen doorgeven aan jongere collega’s.

Foto van Marleen Heymans expert in bemiddeling, advies, collaboratief onderhandelen

Hoe kan ik je bijstaan?

Advies, bemiddeling of onderhandeling? Laten we samen kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.