het wat & waarom van bemiddelen

Bemiddelen

Het als neutrale, onpartijdige en onafhankelijke derde tussenkomen in een discussie of conflict of meningsverschil tussen meerdere partijen kan het verschil helpen maken.

Mensen empoweren om zelf toekomstgerichte oplossingen te vinden die tegemoetkomen aan ieders achterliggende bezorgdheden.

Maar ook partijen aanzetten om opnieuw met elkaar te praten en vooral naar elkaar te luisteren, helpt om de blik niet meer te richten naar een woelig verleden maar naar een akkoord dat de tand des tijds zal doorstaan.

Waarom bemiddeling?


Wanneer partijen dicht bij elkaar staan, zoals in de familiale sfeer, is een gerechtelijke procedure vaak niet de beste oplossing. De betrokkenen hebben mogelijks een lange en nauwe voorgeschiedenis. Het gevolg? Partijen staken de dialoog, emoties laaien hoog op of oude spanningen komen aan de oppervlakte. Kortom: er is geen vruchtbaar klimaat voor een gezonde communicatie. Zo’n geschil via gerechtelijke weg oplossen is vervolgens niet bevorderlijk voor de goede afloop. Want daar komt een echte win-winoplossing nooit of uiterst zelden uit de bus.

Bemiddeling biedt in die gevallen een uitstekend alternatief.

materies & voorkeuren

In welke zaken kan ik je bijstaan als erkend bemiddelaar in familie­zaken, burgerlijke en handelszaken?

Samen komen we eruit.

Advies, bemiddeling of onderhandeling? Laten we samen kijken hoe we tot een gedragen oplossing kunnen komen.