Adviseren

Wilt u graag ondersteuning en informatie van aan de zijlijn tijdens een lopende bemiddeling?

Of wilt u graag voorafgaand aan een grote stap in uw leven degelijk advies alvorens te handelen?

Misschien wil u graag info en advies over alle mogelijke, al dan niet alternatieve oplossingswegen voor een gerezen conflict, dan zoeken we samen naar de meest geschikte wijze van conflictbeheersing. 

Of bent u op zoek naar een tweede advies over een minder gunstige uitspraak van een rechtbank en wil u afwegen of het zin heeft in hoger beroep te gaan, neem dan gerust contact op

Hoe kan ik je bijstaan?

Advies, bemiddeling of onderhandeling? Laten we samen kijken hoe we tot een oplossing kunnen komen.